סמדר נוימן

בתאריך 9.9.1963 ילדתי בבית חולים מאיר בכפר סבא את בתי הבכורה, לה קראתי סמדר. אני צברית ממוצא תימני ובעלי קיבוצניק שהוריו ילידי גרמניה, נישאנו בגיל צעיר ולאחר שנה ילדתי את בתי הבכורה בגיל 18 וחצי. התינוקת נשארה בבית החולים מאיר בכפר סבא בגלל חוסר משקל ונשארה כשבועיים,לאחר מכן נשלחה לאשפוז בבית חולים "השרון" בפ"ת בשל יציאה והקאה חד פעמית, באתי לבקרה ביום שישי בתאריך 11.10.63 והיא הייתה בלי עירוי ונראתה טוב.

למחרת ביום שבת 12.10.63 באתי כהרגלי ומצאתי את מיטת בתי ריקה, כשהאחות נשאלה היכן הילדה,התשובה שקיבלתי הייתה :"אינני יודעת", תפני לרופא שיגיע והוא ידבר איתך פניתי לרופא וקיבלתי תשובה חד משמעית שהילדה נפטרה! ביקשתי לראות את גופת בתי, אך נאמר לי שהיא לא נמצאת וכי לקחו אותה מהמחלקה. חזרנו הביתה אבלים וכואבים עד מאוד והאמנו שהילדה אכן נפטרה ולא העלינו בדעתנו אחרת. סגרנו דלת זו בכאב!

התחלתי להאמין שבתי חיה וקיימת ונמסרה לאימוץ על סמך כתבה שנעשתה על "בית חולים השרון " בפ"ת בשנת 1982 על אי סדרים וסחר בתינוקות שנמסרו לאימוץ בתואנה שהילדים נפטרו. התחלתי לנבור ולחטט יותר לעומק מצאתי דברים התחלתי עם גליון הלידה שלי שדרשתי מבית החולים שילדתי, בגליון הלידה שלי אין איזכור של תעודת הזהות שלי מלבד שמי ועם טעות בשם המשפחה ובכתובת הבית. כמו כן, בדיקת רופא שנערכת מידי יום ביומו נרשמה באופן חלקי.

במקביל למידע עלי, ביקשתי מחברת קדישא בסגולה פ"ת שיתנו לי גוש וחלקה על מנת לדעת היכן קבורה בתי ולתדהמתי מצאתי קבר של ילדה שנפטרה כארבע שנים קודם לכן. כיון שמעולם לא קיבלתי תעודת פטירה ביוזמת משרד הפנים, דרשתי וקיבלתי תעודת פטירה כשרשום בה תאריך הפטירה 12.10.63, אלא שהמסמך שהוצאתי מביה"ח "השרון" הוא מסמך סיכום מחלה בלי ציון שמות הוריה או מס' הזהות שהיה לה, ושמעולם לא נמסר לי ולא ראיתיו ושם רשום שהיא נפטרה בתאריך 11.10.63 - זהו התאריך שבו באתי לבקרה והיא נראתה טוב!

במסמך כתוב שילדתי התקבלה לבית חולים "השרון" בתאריך 26.9.63, ונפטרה ב-11.10.63 המסמך חתום על ידי רופא ילדים מחלקתי. בתעודת הפטירה שהוצאתי ממשרד הפנים בשנת 1989 כתוב תאריך הפטירה 12.10.63, במכתב מחברה קדישא לביטוח הלאומי הם כותבים שהילדה הובאה לקבורה ב-14.10.63 לפי בקשת ביה"ח "השרון". בתכתובת שמצאתי ודרשתי וקיבלתי מחברה קדישא גיליתי תכתובת משונה - מהתכתובת עולה שבית החולים "השרון" שילם בעד הקבורה ונתן הוראות לחב' קדישא, ואלה פנו בהתאם לחברת ביטוח הלאומי. מהתכתובת עולה כאילו בעלי שילם עבור קבורת בתנו וביטוח לאומי מבקש להחזיר לו את הסכום. אני מצהירה ויש גם הצהרה מידי בעלי המנוח שחתם בזמן שהיה בחיים שמעולם לא ראה, חתם או שילם על מסמך לדמי קבורה! במסמכים השונים גם מצויינים תאריכי פטירה שונים.

שנה לאחר האובדן של בתי הבכורה ילדתי בן באותו תאריך 9.9.1964. עזרו לי בבקשה לגלות את האמת.

אילנה נוימן

באתי לבקרה ביום שישי בתאריך 11.10.63 והיא הייתה בלי עירוי ונראתה טוב. למחרת ביום שבת 12.10.63 באתי כהרגלי ומצאתי את מיטת בתי ריקה, כשהאחות נשאלה היכן הילדה,התשובה שקיבלתי הייתה :"אינני יודעת", תפני לרופא שיגיע והוא ידבר איתך פניתי לרופא וקיבלתי תשובה חד משמעית שהילדה נפטרה! ביקשתי לראות את גופת בתי, אך נאמר לי שהיא לא נמצאת וכי לקחו אותה מהמחלקה.ביקשתי מחברת קדישא בסגולה פ"ת שיתנו לי גוש וחלקה על מנת לדעת היכן קבורה בתי ולתדהמתי מצאתי קבר של ילדה שנפטרה כארבע שנים קודם לכן. כיון שמעולם לא קיבלתי תעודת פטירה ביוזמת משרד הפנים, דרשתי וקיבלתי תעודת פטירה כשרשום בה תאריך הפטירה 12.10.63, אלא שהמסמך שהוצאתי מביה"ח "השרון" הוא מסמך סיכום מחלה בלי ציון שמות הוריה או מס' הזהות שהיה לה, ושמעולם לא נמסר לי ולא ראיתיו ושם רשום שהיא נפטרה בתאריך 11.10.63 - זהו התאריך שבו באתי לבקרה והיא נראתה טוב!