מסעודה ומסעוד סבג

עדותה של האחות, יפה עג׳מי:

בכל השנים אימא אמרה שהיה לה תינוק שמת, והיא האמינה בזה. גדלנו בידיעה שיש לנו אח מת. גרנו באופקים הרחוקה, לא היתה מדיה כמו שהיום. עם השנים כאשר עלתה השאלה של הילדים החטופים, ואימא אמרה גם אנחנו לא ראינו גופה של הילד, לא מקום קבורה, כלום. היא סיפרה שאחרי הלידה אמרו לה להשאיר את התינוק בבית החולים כי הוא חולה ולכן צריך להישאר. היה לה ילד בן שנה בבית אז היא הלכה. בחלוף מספר ימים כאשר הגיעה לבית החולים אמרו לה מת, ללא הסברים. ההורים תכננו לקרוא לילד, שהוא היה האח השני, יהודה. אבל לא הספיקו. אני רוצה לעשות בדיקת דנא על מנת שאהיה במאגר ואולי יש סיכוי שאמצא את אחי.

בחלוף מספר ימים כאשר הגיעה לבית החולים אמרו לה מת, ללא הסברים. ההורים תכננו לקרוא לילד, שהוא היה האח השני, יהודה. אבל לא הספיקו.בכל השנים אימא אמרה שהיה לה תינוק שמת, והיא האמינה בזה. גדלנו בידיעה שיש לנו אח מת.