סעידה ושלמה גורייש

הוריי הגיעו ארצה ב1949 ישר למעברת ראש העין אמי ילדה את האח בין50/51 משוער הילד אח היה בן 9 חודשים הורי נתבקשו להכניס אותו לבית ילדים הדסה במקום מאחר ואמי הרגישה לא טוב. היא ביקרה אותו לעיתים אבל אבי וקרוב משפחה ביקרו אותו כמעט יום יום מאחר ואבי שמח בלידתו כי נולד בן לאחר 4 בנות באחד הבקורים נתנו לו לאכול וסיפרו שהרגישטוב ואכל את כל תכולת הבקבוק.יום למחרת באו לבקר עמדה שם האחות ואמרה הילד מת אבי נעצר דקות הסתובב והלךמספר שבדרך דיבד בשבחה של המדינה שאינה מטרידה בענין הקבורה משהו בשנת 66-7 קיבלתי לידי צו קריאה על שם שמואל ועניתי שהילד שעומד היה להתגיס נפטר.בשניות נעלם.אגב הייתי עדה בוועדה השניה.ובפרוטוקול אני מופיעה כי בתי ראתה שם יש עוד להגיד נדבר בראיון.