מאומצת (1963)

נולדה בשנת 63, אומצה מבית היתומים ביפו כשהיתה כבת חודש, ביקשה לפתוח את תיק האימוץ לפני כשנתיים, עד עתה לא ניתן לה לעיין בתיק האימוץ.