יחיא ומזל טיירי

ההורים עלו מתימן ב 49. הגיעו למעברה ליד כפר שלם. שם גרנו. אני נולדתי בשנת 51 אחי בשנת 53. שבת הוא לא הרגיש טוב והוריי הלכו ברגל עד בית החולים הדסה בתל אביב. התינוק אושפז. יום ראשון הסבר הלך לבקר אמרו שב בצד בפתח החדר. הרופא יצא ואמר לו שמטפלים בו. בצהריים שוב ראה אותו הרופא ושאל אותו למה עור עוד שם. מחכה לנכד ענה לו סבי. הילד כבר מת אמר לו הרופא. סבי ביקש לראות את הגופה. כבר קברו אותו אמר לו הרופא. כל זה תוך כמה שעות כשסבי עוד שם. ההורים לא רצו לדבר על זה כל החיים.

עובדיה טיירי