זיוה להיס (קוסטיצקי) סיימה בית ספר לאחיות בספטמבר 1949 ונשלחה לעבוד יחד עם צוות ההקמה של בית החולים במחנה ראש העין, הגיעה למחנה בנובמבר 1949. העידה בפני הועדה ב-19 בדצמבר 1996.

מעידה כי תינוקות היו במצב קשה מאוד והיה להן קשה לראות זאת בתור אחיות צעירות. מעידה כי לא ידעו איך לרשום את שמות הילדים ומסבירה שזה כנראה שזה יצר בעיות בזיהוי. לא זוכרת איך התבצעה האדמיניסטרציה בבית החולים.

מצורף פרוטוקול העדות.

זיוה להיס נפטרה בשנת 2016.