ויצמן ברוך

הורי, רינה ז"ל ונגי ברוך, עלו מעיראק בשנת 1951. בשנת 1952 נולד אחי הבכור, ויצמן ברוך. לפי דברי אבי הילד נשלח על ידי רופא לבית החולים הקריה בתל אביב. אבי הגיע לבית החולים בכל יום וביום השלישי או הרביעי נמסר לו שהילד נפטר על ידי האחות של בית החולים. לא נתנו לאבי לראות את הילד ולקבור אותו.לאחר שמונה עשרה שנה נשלח לילד צו גיוס. העברנו את צו הגיוס לידי גיסה של אימי שהיה עובד צה"ל בקריה לבדיקה - לא קיבלו תשובה והצו לא הוחזר בחזרה לאבי.

אבי הגיע לבית החולים בכל יום וביום השלישי או הרביעי נמסר לו שהילד נפטר על ידי האחות של הבית חולים